Bảo vệ Việt Uy | Bảo vệ chuyên nghiệp nhất tại Sài Gòn

Menu

Tuyển Dụng

TUYỂN VỊ TRÍ QUẢN LÝ - CHỈ HUY KHU VỰC  THÁNG 3/2022

TUYỂN VỊ TRÍ QUẢN LÝ - CHỈ HUY KHU VỰC THÁNG 3/2022

Với nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng với nhiều chốt địa điểm mới . Bảo vệ Việt Uy tuyển dụng nhiều vị trí quản lý - chỉ huy khu vực trong THÁNG 3/2022

Xem tiếp

TUYỂN DỤNG  BẢO VỆ THÁNG 3/2022

TUYỂN DỤNG BẢO VỆ THÁNG 3/2022

Tuyển dụng - đào tạo 200 nhân viên bảo vệ cho các chốt địa điểm mới của công ty Bảo Vệ Việt UY .

Xem tiếp

BẢO VỆ VIỆT UY TUYỂN GẤP  THÁNG 3/2022

BẢO VỆ VIỆT UY TUYỂN GẤP THÁNG 3/2022

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN BẢO VỆ ,TUYỂN CHỈ HUY KHU VỰC ,

Xem tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  THÁNG 3/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2022

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Vệ sĩ vIỆT UY được sự tín nhiệm cao của khách hàng về chất lượng dịch vụ và không ngừng phát triển, đào tạo lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu...

Xem tiếp

1
2
3
4
5
6
7
8
9